Aug ’23: Opening werkjaar en Open Monumentendag

Het zomerreces is voorbij en de loges beginnen weer met hun activiteiten. Neem eens een kijkje op de websites van de verschillende loges om te zien wat ze op de planning hebben staan!

Daarnaast is het op zaterdag 9 en zondag 10 september Open Monumentendag. Landelijk zetten veel loges hun logegebouw dan open voor bezoekers, de meeste Zeeuwse loges doen dit echter op een andere moment. Uitzondering is loge ‘de Ster in ‘t Oosten’ in Zierikzee, het logegebouw in aan de St. Domusstraat is op zaterdag 9 september van 10:00 – 17:00 geopend voor belangstellenden.

Logegebouw Zierikzee